Online Kerk

Klomp van ons gemeentes hier in die Noordelike voorstede en elders in die Kaap het laat waai en hulle bedieninge online gevat. 
Hierdie is n paar van hulle

Click gerus op elke kerk se “Stream link”

Die Bron Kerk

Die Bron is part of the body of Christ and is primarily an Afrikaans congregation situated in Tygervalley. 

Every NAtion

Every Nation Somerset West is a place where we are deeply devoted to Jesus Christ, and dynamically demonstrate His kingdom

Hillsong

To reach and influence the world by building a large Christ-centered, Bible-based church, changing mindsets and empowering people to lead and impact in every sphere of life.

INVIA Gemeente

Op pad in heelheid met ander deur gebed en aksen

Lewende Woord

Ons a gemeente sterke om ware discipels vir Christus te maak

Life church

Building a church that motivates and releases people to find, live and share life in God

Oakhill

Oakhill is a place where you can meet new friends, discover your life’s purpose, and learn how to live a life that has a lasting impact

Sonstraal Gemeente

Sonstraal is ’n eietydse Gereformeerde gemeente wat wil bou op die fondament van die evangelie van Jesus Christus, die verlossing uit genade alleen, deur geloof alleen.

Southpoint Church

Southpoint Church exists to lead people into a growing relationship with Jesus Christ.South

Suider Paarl Gemeente

Die Here roep Suider-Paarl om Hom met oorgawe te dien en mekaar in liefde op te bou tot ‘n gemeente wat uitreik na buite.

Stellenberg Gemeente

’n Gemeenskap van mense wat streef om nader aan God en mekaar te leef, uit te reik oor alle grense en voortdurend te vernuwe.

Urban Edge

Urban Edge is a dynamic, relevant, Christ-centred church that seeks to lift up the name of Jesus and see peoples lives transformed through connecting people to people and people to God